Amate

Projekty a granty

Granty na roky 2014 až 2020: Erasmus+, Comenius, Grundtvig

Získejte Grant a zúčastněte se obecného, metodického a/nebo jazykového kurzu, konference nebo job-shadowing.   
Pro získání grantu Socrates můžete využít databáze více než 250 kurzů na www.grastajaz.cz a další nabídku s podpůrnými informacemi k žádosti. Na těchto stránkách můžete kurzy vyhledávat podle místa, zaměření, termínu a dalších kriterií. Navštívit můžete školu, vyzkoušet job shadowing či . Naleznete zde také odkazy na další zajímavosti a inspiraci k výuce anglického jazyka. Další informace o plánovaných kurzech pro další kalendářní a školní rok v češtině si také můžete vyžádat od czechrep@tiscali.cz grastajaz@gmail.com.


Oborová skupina pro Aj – projekt NUV 2012

Byli nominováni členové AMATE do oborové skupiny pro Aj, která se bude zabývat z odborného hlediska následující problematikou: poskytování odborného názoru k problematice oboru, inovace pedagogické praxe, rozvoj oboru vzdělávání. Členové skupiny jsou pouze profesionálové s praxí a svou prací se budou snažit posunovat a měnit vzdělávání směrem ke zvýšení kvality pedagogické praxe. Za AMATE byli nominovány pro SŠ Bohdana Navrátilová a Michaela Trnová, pro ZŠ Hana Tröglová. Dále se na projektu podílí i Martina Hulešová (Šj).


Granty na roky 2011 až 2012: Comenius, Grundtvig, Erasmus

Získejte Grant Comenius a zúčastněte se obecného, metodického a/nebo jazykového kurzu.
Pro získání grantu Socrates můžete využít databáze více než 250 kurzů a další nabídku s podpůrnými informacemi k žádosti. Na těchto stránkách můžete kurzy vyhledávat podle místa, zaměření, termínu a dalších kriterií. Navštívit můžete školu, vyzkoušet job shadowing či . Naleznete zde také odkazy na další zajímavosti a inspiraci k výuce anglického jazyka. Další informace o plánovaných kurzech pro další kalendářní a školní rok v češtině si také můžete vyžádat od czechrep@tiscali.cz socrates_grant@centrum.cz.


Standardy pro vzdělávání

AMATE se zapojila intenzivně od roku 2011 do diskuse ke standardům stanoveným pro MŠMT pro předškolní vzdělávání a anglický jazyk. Tento projekt neustále probíhá a diskuse se intenzivně vede; hlavními zástupci AMATE v problematice standardů jsou Zdeňka HartingerováLudmila Balíková a Jana Čadová, která naše členy o aktuálním dění pravidelně informuje. Všichni členové AMATE mají možnost se do diskuse intezivně zapojit na interním diskusním foru AMATE.


Národní projekt k problematice CLIL 2009 – 2011

Tento projekt probíhal v letech 2009 – 2011. Partnery NIDV je spolu s AMATE také VÚP a projekt je celkově zaměřen na „Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni ZŠ a nižším stupni víceltých gymnázií“, a to ve všech krajích ČR kromě Prahy. AMATE v projektu zajišťovalo lektorský tým a práce na metodických materiálech. Ke spolupráci za AMATE byly partnerem, NIDV, přizvány Jana Čadová, Michaela Čaňková, Ivana Chmelařová, Jana Jílková, Gabriela Klečková a Naděžda Vojtková. V rámci udržitelnosti projektu CLIL je k dispozici elektornická podoba metodické příručky a pracovních listů – klikněte ZDE.

Přejít nahoru