VZDĚLÁVACÍ AKCE

Konference, školení a semináře

Organizaci AMATE, z.s. byla MŠMT udělena akreditaci k provádění vzdělávacích programů v oblasti metodického vzdělávání kvalifikovaných učitelů a vydávání osvědčení o jejich absolvování.

Nabízíme vzdělávací akce, které se mohou konat přímo u Vás na škole, případně v blízkosti Vašeho města. Tyto akce jsou akreditované MŠMT, v rozsahu 4, 8 a 24 hodin a jsou vhodné pro vzdělávání hrazené ze šablon. 

Pro bližší informace, případně pro přihlášení, pište na info@amate.cz.

Letní škola Poděbrady 2024

Připravujeme nový termín LŠ.
AMATE z.s. vás tímto zve na letní školu pro učitele anglického jazyka

Metodická podpora učitelů SŠ pro přípravu na PP v rámci maturitní zkoušky z anglického jazyka (8 hod.)

Seminář poskytuje metodickou podporu učitelům všech typů SŠ pro přípravu a hodnocení maturitní písemné práce z anglického jazyka. Účastníci se seznámí s tím, jak

  • vytvořit a používat kritéria hodnocení obsahové a jazykové správnosti textu i jeho výstavby;
  • vytvořit zadání PP, které umožňuje objektivně ověřit požadované dovednosti na dané úrovni;
  • zapojit vhodně a efektivně do výuky metody nácviku psaní;
  • poskytnout konstruktivní zpětnou vazbu studentům.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (45 minut) 

Počet účastníků: 10 – 20

Cena kurzu: 1200,- Kč (seminář lze hradit ze šablon)

Přihlášky: amate@amate.cz

Metodická podpora učitelů SŠ pro účinnou a účelnou přípravu žáků s PUP MZ k písemné práci z anglického jazyka (8 hod.)

Seminář je zaměřený na hodnocení písemných prací žáků s PUP během maturitní zkoušky. Seminář se zaměřuje na studium symptomatologie uvedené v Doporučeních pro přiznání speciálních podmínek (ŠPZ) pro žáky s PUP. Společně s účastníky budeme provádět analýzu doporučení a zkoumat praktické důsledky, které ze symptomatologie uvedené těchto doporučení vyplývají. V rámci semináře budou účastníci prakticky trénovat proces hodnocení písemných prací žáků s PUP a provádět konkrétní hodnocení na základě příkladů. Cílem je posílit schopnost pedagogů spravedlivě a adekvátně hodnotit písemné práce žáků s upravenými podmínkami a lépe porozumět praktickým aspektům spojeným s implementací doporučení ŠPZ do vzdělávacího procesu.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (45 minut)

Počet účastníků: 10 – 20

Cena kurzu: 1200,- Kč (seminář lze hradit ze šablon)

Přihlášky: info@amate.cz

Metodika v praxi a styly učení žáka 21. století (8 hod.)

Metodický seminář je zaměřen na praktické rady, které se uplatňují při aplikaci jednotlivých metod. Seminář je veden formou prezentací a interaktivních činnosti – například diskuze, hry. Účastníci mohou následně aktivity a úkoly adaptovat pro vlastní výukové potřeby, pojmenovat jejich výhody či možná úskalí.  Součástí semináře je autoreflexe, případně zpětná vazba poskytnutá školitelem a dalšími účastníky kurzu.

Hodinová dotace: 8 vyučovacích hodin (45 minut)

Počet účastníků: 10 – 20

Cena kurzu: 1200,- Kč (seminář lze hradit ze šablon)

Přihlášky: amate@amate.cz

Moderní jazyky – pedagogické a metodické přístupy k žákům generace 21. století (24 hodin)

Kurz má prohloubit a rozvíjet pedagogické a metodické přístupy vyučujících cizích jazyků k žákům, kteří se narodili v 21. století, a prohloubit jejich globální dovednosti – global skills. Účastníci se seznámí s tím, jak se mění role učitele i žáka, a nové poznatky si prakticky vyzkouší.  Získané informace lze sdílet s kolegy, a zlepšit tak kvalitu vzdělávacího procesu na škole.

Hodinová dotace: 24 vyučovacích hodin (45 minut)

Počet účastníků: 10 – 20

Kurz se skládá z 6 seminářů, z nich každý trvá 4 vyučovací hodiny.

Cena celého kurzu: 4500,- Kč (kurz lze hradit ze šablon)

Přihlášky: amate@amate.cz

Metodická podpora učitelů SŠ pro přípravu na PP v rámci maturitní zkoušky z anglického jazyka (4 hod,)

Seminář poskytuje metodickou podporu učitelům všech typů SŠ pro přípravu a hodnocení maturitní písemné práce z anglického jazyka. Účastníci se seznámí s kritérii hodnocení PP, jejich tvorbou a metodikou jejich použití a s tvorbou zadání PP, které umožňuje objektivně ověřit požadované dovednosti na dané úrovni.      

Hodinová dotace: 4 vyučovací hodiny (45 minut)

Počet účastníků: 10 – 20

Cena kurzu: 600,- Kč 

Přihlášky: amate@amate.cz

Kalendář akcí

V našem kalendáři se snažíme shromažďovat aktuální informace o plánovaných akcích pro učitele cizích jazyků. Pokud máte zájem o zveřejnění Vámi pořádané akce, zašlete nám její podrobnosti na info@amate.cz a my ji rádi do kalendáře přidáme.
Modře jsou v kalendáři akce, které pořádá AMATE, či se na nich aktivně podílí. Zelenou barvou jsou vyznačené akce pořádané jinými vzdělávacími isntitucemi v ČR a červenou barvou jsou uvedeny akce konající se v zahraničí.

Přejít nahoru