F&Q

Nejčastější dotazy a odpovědi

Jak se může naše organizace stát sponzorem AMATE z.s.?

Způsob a rozsah sponzorování závisí na vždy na individuální dohodě mezi sponzorem a AMATE z.s.. V případě zájmu o sponzorovnání napíšete na kontaktní mail AMATE z.s. (info@amate.cz) a dohodneme se na formě sponzorství. Formy sponzorování mohou být např. tyto: 
peněžitý dar asociaci na její provoz,
sponzorování konkrétní akce a to nejen finančně, ale například zajištěním občerstvení apod.,
podpora našich metodiků vzdělávacími materiály (např. metodické materiály, výukové materiály),
publikování námi požadovaného obsahu ve svých materiálech (např. umístění inzerce akce AMATE z.s. ve vašem periodiku).

Sponzory uvádíme vždy na webu AMATE z.s., a to buď na hlavní straně, či u konkrétní jednotlivé akce kterou sponzorují (v závislosti na rozsahu a typu sponzorství). Sponzoři na hlavní straně webu jsou uváděni vždy v daném kalendářním roce, kdy sponzorský dar poběhl. Sponzoři konkrétní jednotlivé akce jsou uvedeni vždy v popisu dané akce na našem webu.


Co přesně obnáší partnerství s AMATE z.s.?

Jedná se především o spolupráci na konkrétním projektu s partnerskou organizací, např. národní projekt CLIL, či zajištění konání akce v konkrétním regionu, příprava předkonferenčních akcí, apod.


Kdo se může stát parneterem AMATE z.s.?

Partnerem může být jakákoliv organizace vztahující svou činnost k výuce cizích jazyků.


Proč se AMATE z.s. stala nezávislou a samostatnou organizací?

AMATE z.s. je úzce profilová organizace sdružující odborníky (metodiky) a snaží se plošně zastřešovat zástupce všech cizích jazyků v ČR a proto by bylo velice těžké ji v rámci ČR zařadit pod nějakou jinou organizaci sdružující vyučující jen jednoho konkrétního cizího jazyka. V mezinárodním kontextu také spolupracujeme s jinými organizacemi, ale je pravdou, že se spíše zaměřujeme na specifika metodiky výuky cizích jazyků v rámci ČR.


Co přesně znamená moto AMATE z.s. „Zajištění kvality vzdělávání učitelů cizích jazyků“?

Chtěli bychom se soustředit na tvorbu kvalitních vzdělávacích seminářů pro učitele cizích jazyků a prosadit také přísnější kritéria pro jejich schvalování. Kurz pod záštitou našeho sdružení by měl splňovat náročná kritéria na kvalitu a obsah.


Co může AMATE z.s. nabídnout již zavedenému metodikovi, školiteli?

Rozhodně můžeme nabídnout komunitu odborníků a tedy pocit sounáležitosti, možnost dalšího sebevzdělávání, přenos informací a výměnu zkušeností s kolegy. V neposlední řadě je možné i prostřednictvím AMATE z.s. získat zajímavé profesní nabídky (lektorování, práce na vzdělávacích materiálech apod.) a rovněž pak kontakty na spolupracující partnerské organizace.


Co může AMATE z.s. nabídnout odborníkovi (metodikovi) v oblasti ESP?

Rozhodně se prostřednictvím AMATE z.s. dozvíte více o novinkách v oboru a také si můžete vyměnit zkušenosti s dalšími členy, kteří mají podobné zaměření. V neposlední řadě pak můžeme i nabídnout účast na národních i mezinárodních konferencích.


Jak je AMATE z.s. financována?

Finance získáváme od sponzorů, z členských příspěvků a akcí, které AMATE pořáda (školení, semináře).


Pokud někdo nesplňuje kritéria pro přijetí do AMATE z.s., může se i tak účastit vašich aktivit?

Taková osoba bohužel nemůže aktivně vystupovat jako člen AMATE z.s. a přímo se účastnit našich aktivit. Může ale požádat o zasílání novinek z našeho webu, či sledovat naše stránky na Facebooku, kde zveřejňujeme pravidelně novinky a aktuality.


Musím mít vysokoškolské diplomy přiložené k přihlášce notářsky ověřené?

Ano, musejí být notářsky ověřené.

Přejít nahoru