Letní škola Poděbrady

My jsme AMATE.

Asociace metodiků – Association of Teacher Educators

AMATE z.s. je zájmové, nestátní, neziskové a nezávislé sdružení metodiků cizích jazyků, které si klade za cíl přispívat ke zdokonalení výuky cizích jazyků na všech typech škol v České republice.

Kdo jsme

AMATE z.s. je zájmové, nestátní, neziskové a nezávislé sdružení metodiků cizích jazyků, které si klade za cíl přispívat ke zdokonalení výuky cizích jazyků na všech typech škol v České republice.

Máte-li zájem o kompletní obsah stanov naší asociace, tak jsou ke stažení ZDE.

01

Vytvořit podmínky pro další osobní a profesní růst členů sdružení a podporovat jejich vzájemnou spolupráci,

03

Poskytovat profesní expertízu Ministerstvu školství, Pedagogickým centrům a dalším vzdělávacím institucím. 

05

Prosazovat oficiální uznání školitelů metodiků.

02

Přispět k vytvoření návazného systému celoživotního vzdělávání učitelů a zajišťovat kvalitu pregraduálních a postgraduálních kurzů, 

04

Navázat kontakty se vzdělávacími organizacemi na národní i mezinárodní úrovni a najít oblasti pro vzájemnou spolupráci,

AKTUÁLNĚ

Co je u nás nového

VZDĚLÁVACÍ AKCE

Konference, školení a semináře

Nabízíme vzdělávací akce, které se mohou konat přímo u Vás na škole, případně v blízkosti Vašeho města. Tyto akce jsou akreditované MŠMT, v rozsahu 4, 8 (dvojice čtyřhodinových seminářů), 24 a 30 hodin a jsou vhodné pro vzdělávání hrazené ze šablon. ZDE si stáhněte seznam námi nabízených vzdělávacích akcí.

Pro bližší informace, případně pro přihlášení, pište na info@amate.cz.

Proč se stát členem AMATE

Všem svým členům AMATE nabízí:
• příležitosti pro celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj,
• vzájemnou informovanost o činnosti členů,
• podporu v úsilí o profesní uznání,
• pomoc v začátku profesní kariéry,
• přístup k informacím,
• koordinace činností (kurzy, semináře, konference, granty ap.),
• pocit profesní sounáležitosti.

Naši sponzoři
Naši partneři
Přejít nahoru