Členství

Proč se stát členem AMATE

Všem svým členům AMATE nabízí:

– příležitosti pro celoživotní vzdělávání a profesní rozvoj,
– vzájemnou informovanost o činnosti členů,
– podporu v úsilí o profesní uznání,
– pomoc v začátku profesní kariéry,
– přístup k informacím,
– koordinace činností (kurzy, semináře, konference, granty ap.),
– pocit profesní sounáležitosti.

Podmínky členství

Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let, která podá písemnou přihlášku (v elektronické podobě), souhlasí se stanovami a podporuje cíle sdružení AMATE.

Odborné a kvalifikační předpoklady: 

Žadatel o členství … 

1/ je aprobovaným učitelem cizího jazyka,
2/ má minimálně pět let učitelské praxe v aprobované výuce,
3/ absolvoval kurz/y dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,
buď
– v akreditovaném odborném kurzu pro metodiky školitele
nebo
– získal jeden z následujících titulů: MA TEFL, MA TESOL, PhD v aplikované lingvistice, PhD v didaktice cizího jazyka, či jejich ekvivalenty,
4/ má praxi v pregraduální přípravě učitelů či jejich dalším postgraduálním vzdělávání,
5/ může doložit, že pracuje na svém profesním růstu.

Poznámka:
Členství vzniká přijetím člena, resp. potvrzením o přijetí člena, představenstvem sdružení do dvou měsíců od doručení přihlášky a následným zaplacením členského příspěvku.
Členství zaniká písemným oznámením člena o ukončení členství doručeným představenstvu, dále automaticky nezaplacením členského příspěvku na kalendářní rok, vyloučením nebo úmrtím člena.

Platba členského příspěvku

POZOR ZMĚNA ČÍSLA BANKOVNÍHO SPOJENÍ:
Každý člen AMATE z.s. hradí členský příspěvek jedenkrát ročně, a to do 31. ledna roku, na který je členství prodlužováno. Dodržet tento termín je nutné, neboť neuhrazení členského příspěvku může znamenat zrušení členství v AMATE  z.s. (viz Stanovy AMATE z.s.).

Informace o platbě
Výše platby:
Roční standardní příspěvek – 400 Kč
Roční zvýhodněný příspěvek (pro členy AUA ČR, MSSUA, SGUN, AUŠ, SUF) – 250 Kč
 
Aktuální číslo účtu:
AMATE z.s. účet u Fio Banky 2101760593 / 2010

Identifikace platby:
Uveďte prosím do popisu platby „Členství AMATE z.s.“, rok a Vaše jméno; např. Členství AMATE z.s., 2012, Josef Zelený.
 
Potvrzení o platbě zašlete prosím emailem na info@amate.cz (stačí e-mailový výpis z banky, či printscreen obrazovky s provedením platby).

Přihláška do AMATE:

Zde si stáhněte přihlášku v jednom z formátů, vyplňte ji a odešlete se všemi přílohami v elektronické podobě na mail AMATE.

Přihláška ke stažení: 
Přihláška – Formulář
Přihláška – DOC
Přihláška – ODT
Přihláška – PDF
Poznámka: Pokud přihlášku vyplňujete ručně, zvolte formát PDF. 

Přílohy přihlášky:
sken VŠ diplomu/diplomů
sken dalších relevantních certifikátů v oboru metodik / školitel (není povinné; není nutno notářsky ověřovat)
další přílohy dle zvážení žadatele

Přejít nahoru