Nové složení výboru AMATE, z.s.

Na základě lednových voleb nového výboru pod vedením volební komise Gabriely Klečkové s radostí oznamujeme, že byla jednomyslně zvolena kolegyně Eva Píšová místo odstupující Jany Čadové, a stává se tak právoplatnou členkou výboru.

Tímto bychom Janě Čadové za celý spolek rádi poděkovali za její čas, práci a nasazení, který AMATE věnovala.

Zároveň gratulujeme Evě Píšové k novému postu ve výboru a přejeme hodně sil, energie a trpělivosti při plnění nových úkolů.

Za AMATE, z.s.

Jitka Kolářová

Přejít nahoru