Praha, 22. 12. 2023 a smutná událost

Myslíme na všechny oběti dnešní střelby v Praze, na jejich milované, blízké a pozůstalé. Upřímnou soustrast.  Stejně tak i všem, kteří mají za sebou děsivé okamžiky. Myslíme na vás.

PF 2024

Vážení kolegové, kolegyně, pedagogičtí pracovníci a pracovnice, příznivci vzdělávání,přejeme vám požehnané svátky vánoční a pohodové tanečky novoroční. AMATE, z.s.

Konference k vícejazyčnosti Jazyková mozaika

Místo, kde se různé jazyky a kultury spojují jako barevné dílky v mozaice, obohacují vzdělávací prostředí a tvoří jedinečný vzor jazykového vzdělávání v globálním kontextu. V průběhu konference se budeme věnovat významu vícejazyčnosti ve vzdělávání. Další informace zde

Máme nové logo a web

S nástupem jara přinášíme osvěžení našemu logu i webovým stránkám. Celý web je nyní zcela responzivní, aby se lépe zobrazoval na všech mobilních i desktopových zařízeních. Doufáme, že se vám budou líbit a najdete na nich vše potřebné. Autorem je Jan Lakomý, studiolkm.cz

Nové složení výboru AMATE, z.s.

Na základě lednových voleb nového výboru pod vedením volební komise Gabriely Klečkové s radostí oznamujeme, že byla jednomyslně zvolena kolegyně Eva Píšová místo odstupující Jany Čadové, a stává se tak právoplatnou členkou výboru. Tímto bychom Janě Čadové za celý spolek rádi poděkovali za její čas, práci a nasazení, který AMATE věnovala. Zároveň gratulujeme Evě Píšové k novému postu ve …

Nové složení výboru AMATE, z.s. Pokračovat ve čtení »

Postoj AMATE z.s. k maturitní zkoušce z cizího jazyka

Maturitní zkouška z cizích jazyků AMATE zásadně nesouhlasí s  redukcí státní maturitní zkoušky z cizího jazyka pouze na didaktický test a s přesunem písemné práce a ústní zkoušky do profilové části z následujících důvodů: Navrhovaná změna maturitní zkoušky by se neměla týkat cizích jazyků, součástí společné části by měl i nadále zůstat nejen didaktický test, ale i písemná práce …

Postoj AMATE z.s. k maturitní zkoušce z cizího jazyka Pokračovat ve čtení »

Přejít nahoru