Asociace metodiků - Association of Teacher Educators
 

Prerequisites for AMATE Membership

Členem sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let, která podá písemnou přihlášku (v elektronické podobě), souhlasí se stanovami a podporuje cíle sdružení AMATE.

Odborné a kvalifikační předpoklady:

Žadatel o členství ...

1/ je aprobovaným učitelem cizího jazyka,

2/ má minimálně pět let učitelské praxe v aprobované výuce,

3/ absolvoval kurz/y dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků,

buď

- v akreditovaném odborném kurzu pro metodiky školitele

nebo

- získal jeden z následujících titulů: MA TEFL, MA TESOL, PhD v aplikované lingvistice, PhD v didaktice cizího jazyka, či jejich ekvivalenty,

4/praxi v pregraduální přípravě učitelů či jejich dalším postgraduálním vzdělávání,

5/ může doložit, že pracuje na svém profesním růstu.


Poznámka:

Členství vzniká přijetím člena, resp. potvrzením o přijetí člena, představenstvem sdružení do dvou měsíců od doručení přihlášky a následným zaplacením členského příspěvku.

Členství zaniká písemným oznámením člena o ukončení členství doručeným představenstvu, dále automaticky nezaplacením členského příspěvku na kalendářní rok, vyloučením nebo úmrtím člena.

 Sponsors

www.britishcouncil.org - British council

elt.oup.com - Oxford University Press

Link Language School.PNG

img_list/logo/sponsors/CUP.jpg

 Partners

IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign Language

ATEČR - Association of Teachers of English of the Czech Repulic

AUŠ-APE - Asociace učitelů španělštiny

MŠMT - Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR

Národního institutu pro další vzdělávání

img_list/logo/partners/AJS_logo.jpg img_list/logo/partners/BRIDGE_barva_small.jpg img_list/logo/partners/LAKMA_logo4.jpg img_list/logo/partners/langevo-logo_amate.jpg img_list/logo/partners/drive.jpg