Asociace metodiků - Association of Teacher Educators
 

Aktuality

Postoj AMATE z.s. k maturitní zkoušce z cizího jazyka09. 01. 2020

Maturitní zkouška z cizích jazyků

AMATE zásadně nesouhlasí s  redukcí státní maturitní zkoušky z cizího jazyka pouze na didaktický test a s přesunem písemné práce a ústní zkoušky do profilové části z následujících důvodů:

  1. Státní maturitní zkouška z cizího jazyka (MZ z CJ) je plně v souladu s obecně platnými a mezinárodně uznávanými požadavky na jazykové zkoušky. Je koncipována tak, aby umožnila ověřovat a hodnotit zvládnutí cizího jazyka na požadované úrovni v komplexní šíři, tedy jak dovednost porozumět psanému i mluvenému textu, tak i dovednost srozumitelný text vyprodukovat či aktivně se účastnit ústní jazykové interakce.
  2. Pro možnost objektivního hodnocení jazykového vzdělávání musí být stupeň dosažených řečových dovedností kvantifikován a hodnocen pomocí jasně definovaných kritérií a přesně stanovené metodiky. Při centrálním hodnocení jsou hodnotitelé před každým hodnocením kalibrováni tak, aby výsledky hodnocení byly skutečně reliabilní. Při přesunu písemné práce do profilové části MZ, a tedy při jejím hodnocení na školách, je však toto proškolování všech učitelů z ekonomických důvodů nerealizovatelné.
  3. Výzkumy prováděné v oblasti státních maturit z cizího jazyka[1] ukazují jak objektivitu zkoušky, tak i její pozitivní vliv na způsob výuky psaní v cizím jazyce v maturitních oborech.
  4. Novela zákona, kterou v současné době navrhuje MŠMT, neruší diskutabilní koncept státní maturity jako takový, provádí pouze změny v jeho nastavení. Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že navrhovaná změna (přesun písemné práce a ústní zkoušky do profilové části) by v případě cizích jazyků vedla k degradaci zkoušky a k nevratnému rozbití fungujícího systému, na jehož vytvoření byly i v rámci projektu ESF smysluplně vynaloženy značné finanční prostředky.

Navrhovaná změna maturitní zkoušky by se neměla týkat cizích jazyků, součástí společné části by měl i nadále zůstat nejen didaktický test, ale i písemná práce a ústní zkouška.

 

V tomto smyslu asociace AMATE kromě jiného oslovila otevřeným dopisem ministra školství R. Plagu (8. 1. 2019), komunikovala  se členy výborů pro vzdělávání obou sněmoven i s předsedou senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice prof. Jiřím Drahošem.[1] Analýzy dopadu státních maturit z cizího jazyka byly prováděny např. v rámci dizertačních prací:

KNOTKOVÁ, Soňa: Písemný projev z cizích jazyků a jeho způsob hodnocení v kontextu evropské jazykové vzdělávací politiky. Reliabilita hodnocení otevřených úloh na příkladu písemného projevu z německého jazyka ověřovaného maturitní zkouškou. Praha, 2015. Disertační práce. UK Praha.  Pedagogická fakulta.

KOLÁŘOVÁ, Martina: Výuka a testování dovednosti psaní. Nad státní maturitní zkouškou z německého jazyka. Praha, 2016. Disertační práce. UK Praha. Filozofická fakulta.

PÍŠOVÁ, Eva: Pozitivní aspekty státní maturitní zkoušky z hlediska didaktiky AJ. Praha 2018. Disertační práce. UK Praha. Filozofická fakulta.

 

 

 
Realizace kurzu opět úspěchem11. 09. 2019

Metodické vzdělávání kvalifikovaných učitelů Poděbrady, 2019

Rádi bychom tímto poděkovali skvělému realizačnímu týmu, aktivním (a akčním) účastníkům a zázemí Hotelu Junior pro letní kurz v Poděbradech, který se opět velmi vydařil.

Pro krátkou fotudokumentaci ZDE či na FB.

AMATE z.s.

 
IATEFL Conference, Liverpool, 201907. 05. 2019

Zajímá Vás, jaké to bylo? Podívejte se na krátkou zprávu kolegyně Jílkové z akce ZDE.

AMATE z.s.

 
Metodické vzdělávání kvalifikovaných učitelů Poděbrady, 201923. 02. 2019

Vážení kolegové a kolegyně,

vypisujeme pro Vás další ročník kurzu "šablon" Metodické vzdělávání kvalifikovaných učitelů v Poděbradech v termínu 27. - 29. 8. 2019. 

Pro více informací a přihlášku klikněte ZDE či nás kontaktujte na amate@amate.cz 

Váš realizační tým AMATE z.s.

 
Členský příspěvek 201921. 01. 2019

NEZAPOMEŇTE!

Roční standardní příspěvek - 400 Kč

Roční zvýhodněný příspěvek (pro členy AUA ČR, MSSUA, SGUN, AUŠ, SUF) - 250 Kč

 

Číslo účtu:

AMATE z.s. účet u Expobank 5154431703 / 4000


Identifikace platby:

Uveďte prosím do popisu platby "Členství AMATE z.s.", rok a Vaše jméno; např. Členství AMATE z.s., 2012, Josef Zelený.

 

Potvrzení o platbě zašlete prosím emailem na clenstvi@amate.cz (stačí e-mailový výpis z banky, či printscreen obrazovky s provedením platby).

 
 Sponzoři

Britská rada - sponzor AMATE

Oxford University Press - sponzor AMATE

Link Language School - sponzor AMATE

img_list/logo/sponsors/CUP.jpg

 Newsletter
 Partneři

www.iatefl.org - IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign Language

www.atecr.cz - ATEČR - Association of Teachers of English of the Czech Repulic

www.aus-ape.cz - AUŠ-APE - Asociace učitelů španělštiny

www.msmt.cz - MŠMT - Ministerstvo školství a tělovýchovy ČR

www.nidv.cz - Národní institut pro další vzdělávání

img_list/logo/partners/AJS_logo.jpg img_list/logo/partners/BRIDGE_barva_small.jpg img_list/logo/partners/LAKMA_logo4.jpg img_list/logo/partners/langevo-logo_amate.jpg img_list/logo/partners/drive.jpg